Slide background
Slide background

DONE & GONE


BÆKKENPOSE-BRIK-SYSTEMET


Enkel håndtering

Bedre arbejdsmiljø

Mindsker smitterisiko

Biologisk nedbrydelig

Tidsbesparende

Lugtfri

Slide background

DONE & GONE


Caring about the Health


NEMMERE OG MERE HYGIEJNISK BLIVER DET IKKE..!

Velkommen til DONE & GONE

Sikker opsamling, håndtering og bortskaffelseaf kropsvæsker DONE & GONE Bækkenpose-brik-systemet består af en kraftig poseog en super-absorberende brik, der på få minutter absorberer op til 500ml kropsvæske. Samtidig reducerer den effektivt lugtgener og risiko for kontaminering og smittespredning. DONE & GONE Bække pose-brik-systemet passer til stolebækkener og mindre bækkentyper. Kun til engangsbrug. Kan bortskaffes som almindelig husholdningsaffald. Evt. efter interne forskrifter, såfremt indholdet er smitsomt eller indeholder kemikalierester.

SE MERE

Kontakt os

OM OS

DONE & GONE Bækkenpose-brik-systemet består af en kraftig pose og en super-absorberende brik, der på få minutter absorberer op til 500 ml kropsvæske. Samtidig reducerer den effektivt lugtgener og risiko for kontaminering og smittespredning.

  • Cobi Rehab
  • Fuglebækvej 1 D, DK-2770 Kastrup
  • +45 20 29 68 98
  • CVR: 26989469